Κατασκευή καταστήματος στην πλατεία πάρκου Λαμίας

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής