Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου στην Λαμία

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής