Κατεδάφιση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής στον Σταυρό Λαμίας

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής