Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στο παγκράτι Λαμίας στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής