Άδειες – Μελέτες – Τοπογραφικά

Άδειες - Μελέτες - Τοπογραφικά


Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι πολύ σημαντική. Έχοντας άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας εκπονούμε τις μελέτες, εκδίδουμε την οικοδομική άδεια και επιβλέπουμε, κατασκευάζοντας την οικοδομή σας με στόχο μας την υλοποίηση της αποδοτικότερης και οικονομικότερης λύσης σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής καθώς και την εξυπηρέτηση και κατανόηση των αναγκών των πελατών μας.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Τοπογραφική μελέτη
  • Μελέτες βιομηχανικών μεταλλικών κτηρίων
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
  • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Προμελέτη σε 3D απεικόνιση

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής