Ξενοδοχειακές Μονάδες

Ξενοδοχειακές Μονάδες


Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε ιδιαίτερα απαιτητικές κατασκευές, ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του υποψήφιου επενδυτή.

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Την τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου
  • Την επίβλεψη και κατασκευή των έργων
  • Την ανακαίνιση ή/και αναδιαμόρφωση ξενοδοχείου
  • Τον σχεδιασμό και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
  • Τον συντονισμό των εργασιών
Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής