Προκάτ σύμμικτες κατασκευές

Προκάτ σύμμικτες κατασκευές


Η σύμμικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (Μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής.

Το σύστημα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό (υποστυλώματα, δοκοί, διαγώνιοι σύνδεσμοι ακαμψίας), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοχλιωτών συνδέσεων συνθέτοντας το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Οι διατομές προκύπτουν κατόπιν στατικής μελέτης του φορέα, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες και είναι ανοικτές ή κλειστές διατομές.

Oι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν να σκυροδετηθούν σε ξυλότυπο (όπως ακριβώς στη συμβατική κατασκευή) ή σε μεταλλότυπο από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Η ολόσωμη πλάκα στη συνέχεια σοβατίζεται. Στην περίπτωση της πρόπλακας απλώς βάφεται. Η συνεργασία των μεταλλικών στοιχείων και του σκυροδέματος των πλακών επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση διατμητικών ήλων στο άνω πέλμα των δοκών επι των οποίων εδράζονται οι πλάκες. Κάτω από τον μεταλλότυπο τοποθετείται γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα ή άνθυγρη γυψοσανίδα για τους εξωτερικούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μειωμένος χρόνος κατασκευής και εργατοωρών με άμεσο αντίκτυπο στο γενικό κόστος κατασκευής
  • Μεγάλη αντισεισμική προστασία
  • Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς υποστυλώματα
  • Αυξημένη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Προστασία από εξωτερική υγρασία και συμπυκνώματα εσωτερικών υδρατμών
  • Ελαφρά δομική κατασκευή στις περιπτώσεις καθ’ ύψος προσθήκης επί υφιστάμενου κτιρίου
  • Ιδανική σε μικρές προσθήκες κτιριακών όγκων που δεν είναι εύκολη η κατασκευή με τον συμβατικό τρόπο λόγω χώρου ή δύσκολης πρόσβασης
Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής