Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στην Λαμία στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής